Αγίας Παρασκευής 128, 15232 Χαλάνδρι
2106742094
info@ifigroup.gr