Η προσέγγιση μας στον αρχιτεκτονικό φωτισμό βασίζεται στην αντίληψη του φωτός όχι μόνο ως συμβατικού μέσου ανάδειξης του αρχιτεκτονικού έργου, αλλά και ως εργαλείου ερμηνείας και δημιουργίας των διαφορετικών προσώπων που αυτό αποκτά στο πέρασμα από το σκοτάδι στο φως και αντίστροφα.

Μέσα από αυτήν τη θεώρηση ο σχεδιασμός προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα δεδομένα του έργου αποσκοπώντας στη δημιουργία νέων οπτικών στους χώρους που αναδύονται μέσω της κατάλληλης χρήσης του φωτός.

Η ΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ:
Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η ενσωμάτωση του σχεδιασμού φωτισμού στη κεντρική αρχιτεκτονική ιδέα κατά τη φάση της συγκρότησης της (και όχι εκ των υστέρων σε μια προσπάθεια ανάδειξης), λειτουργεί πολύ καλύτερα ως προς το παραγόμενο αποτέλεσμα.
Επιδιώκουμε λοιπόν την παρουσία μας όσο το δυνατόν νωρίτερα στην πορεία συγκρότησης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού έτσι ώστε κάθε χώρος να σχεδιάζεται μεταξύ άλλων και με τα κριτήρια του τεχνητού φωτισμού ώστε να ανταποκρίνεται εξαρχής στις σχετικές απαιτήσεις.
Ο σχεδιασμός πρέπει να ακολουθεί δυναμικά την αλλαγή του χαρακτήρα των χώρων που απαρτίζουν ένα έργο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγκροτημάτων τόσο λόγω της κλίμακας τους όσο και της διαφορετικής χρήσης τους. Ο φωτισμός καλείται να αναδείξει σε κάθε περίπτωση τη διαφορετική υπόσταση των χώρων κάνοντας ομαλή τη μετάβαση από την απόλυτη ιδιωτικότητα στο δημόσιο-κοινόχρηστο και αντίστροφα.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:
Κεντρικό ρόλο στην απόδοση του φωτιστικού αποτελέσματος κατέχουν τα ψηφιακά μέσα.
ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
Η επιλογή των προϊόντων γίνεται με βάση τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης από μια μεγάλη γκάμα εταιρειών που είτε εισάγουμε είτε αντιπροσωπεύουμε εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν περιορίζονται ούτε το εύρος του σχεδιασμού αλλά ούτε και οι διαθέσιμες στον πελάτη επιλογές.
ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Η μελέτη και η επιλογή προϊόντων συμπληρώνεται με το ενεργειακό προφίλ του κάθε φωτιστικού που περιλαμβάνει τον υπολογισμό της σχέσης κόστους-απόδοσης και το χρόνο απόσβεσης της αρχικής επένδυσης με βάση την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται σε σχέση με μία συμβατική φωτεινή πηγή.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Τα φωτιστικά κάθε μελέτης συνοδεύονται από τεχνικές λεπτομέρειες και οδηγίες τοποθέτησης που αφορούν στη θέση, στη συνδεσμολογία, στη συναρμολόγηση αλλά και στις απαραίτητες πληροφορίες για ειδικές κατασκευές που ενδεχομένως χρειάζονται.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Στόχος μας είναι κάθε μελέτη φωτισμού να απαντά στα ζητούμενα του έργου και του πελάτη, είτε με προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές είτε με ειδικές κατασκευές. Η IFI καλύπτοντας όλα τα στάδια από την αρχική ιδέα και την επιλογή προϊόντων μέχρι τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, την επίβλεψη και τη ρύθμιση των φωτιστικών σωμάτων, ακολουθεί το έργο σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του, της εγγύησης των παρεχόμενων προϊόντων αλλά και μετά το πέρας αυτής.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Η επίδραση του φωτισμού στην αντίληψη του χώρου προσομοιώνεται καλύτερα μέσω της τρισδιάστατης φωτορεαλιστικής απεικόνισης και βιώνεται μέσω της φυσικής παρουσίας σε αυτόν. Το γεγονός αυτό μας οδήγησε στη σύνθεση ενός ευέλικτου υποβάθρου εφαρμογής φωτιστικών προτάσεων σε πραγματική κλίμακα όπου δειγματίζονται ή τεστάρονται νέα προϊόντα και ειδικές κατασκευές.
ΠΕΔΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: