Η IFI ίδρυσε το πρώτο κέντρο μελέτης φωτισμού στην Ελλάδα το 1989. Απαντώντας στις ανάγκες φωτισμού χώρων με υψηλές και εξειδικευμένες απαιτήσεις, ο ιδρυτής της, Φρειδερίκος Αναγνωστάκης, σε στενή συνεργασία με μια ομάδα από αρχιτέκτονες, σχεδιαστές φωτισμού και έμπειρους μηχανολόγους ανέδειξε τη σημασία της μελέτης φωτισμού καθιερώνοντας την ως αναπόσπαστο τμήμα της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΩΣ ΤΩΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Με αυτό το λειτουργικό σχήμα η εταιρεία υλοποίησε μια σειρά από έργα φωτισμού μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εξειδικευμένη πλέον στις νέες τεχνολογίες, η εταιρεία συνεχίζει μέχρι και σήμερα την πορεία της στο χώρο.
Χάρη σε μια σειρά από συμφωνίες με οίκους του εξωτερικού η IFI δραστηριοποιείται παράλληλα εκτός από την μελέτη και στον τομέα της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων υψηλών αισθητικών και τεχνικών προδιαγραφών.
ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Στον πυρήνα της IFI βρίσκεται η προσέγγιση στον αρχιτεκτονικό φωτισμό που βασίζεται στην αντίληψη του φωτός όχι μόνο ως συμβατικού μέσου ανάδειξης του αρχιτεκτονικού έργου, αλλά ως εργαλείου ερμηνείας και δημιουργίας των διαφορετικών προσώπων που αυτό αποκτά στο πέρασμα από το σκοτάδι στο φως και αντίστροφα.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Μέσα από αυτήν τη θεώρηση ο σχεδιασμός προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα δεδομένα του έργου αποσκοπώντας στη δημιουργία νέων οπτικών στους χώρους που αναδύονται μέσω της κατάλληλης χρήσης του φωτός.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, η IFI δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή και εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών λύσεων φωτισμού. Έτσι σήμερα η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της τα περισσότερα ολοκληρωμένα έργα με φωτισμό LED στην Ελλάδα.
Η ΟΜΑΔΑ
Νέοι αλλά και έμπειροι αρχιτέκτονες, σχεδιαστές φωτισμού και μηχανολόγοι αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό πίσω από την IFI. Ο καθένας συνεισφέρει στη μελέτη μέσω της ιδιαίτερης οπτικής που πηγάζει από το γνωστικό του πεδίο έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να απαντά με πληρότητα στα αρχικά ζητούμενα του σχεδιασμού. Την ομάδα αυτή πλαισιώνει ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν ανάλογα με το είδος και το βαθμό πολυπλοκότητας του κάθε έργου.