άποψη από την πισίνα
άποψη από το πλάι
άποψη από το πλάι
άποψη του καθιστικού
άποψη από τον κήπο
πίσω άποψη

Κατοικία στην Εκάλη

Σωκράτης Σατζάκης και συνεργάτες