Alpha Immobile

 

Tsoukalas Takis

 

photos by Giannis Kontos