Milward's Brown Office

 

White Box, Panos Kokkalidis

 

photos by George Fakaros