Residence in Kifisia

 

Vikelas Alexis

 

photos by Giannis Kontos