Residence in southern suburbs

 

Archicon, Emmanouil and Alexandros Koutsoudakis

 

Photographer: Adamaki Anastasia