Τοπία Τουρισμού: Ανακατασκευάζοντας την Ελλάδα

Τον Απρίλιο του 2015 εκδόθηκε η πολυτελής έκδοση του Καταλόγου της Ελληνικής συμμετοχής στην 14η Biennale της Βενετίας "Τοπία Τουρισμού:Ανακατασκευάζοντας την Ελλάδα" από τις Δομές, η οποία περιλαμβάνε και την καταχώρηση της IFI. 

 

IFI