Γραφεία της Milward Brown

 

White Box, Πάνος Κοκκαλίδης 

 

φωτογράφιση: Γιώργος Φάκαρος