Κατάστημα Κυπριώτη

 

Καραγιαννάκης αρχιτέκτονες

 

φωτογράφιση: Γιάννης Κόντος