Κατάστημα Roussetos

 

φωτογράφιση: Γιάννης Κόντος