Κατοικία και έκθεση Εφιετζόγλου

 

Διακομίδου Κατερίνα & Χαρίστος Νίκος

 

φωτογράφιση: Γιάννης Κόντος