Κατάστημα ΜΙΝΙ στη Λάρισα

 

φωτογράφιση: Γιάννης Κόντος