Νέο Γήπεδο ΑΕΚ

 

Αθανάσιος Κυρατσούς και συνεργάτες