Ξενοδοχείο Λιοστάσι στην Ίο

 

Καλογρίδης Αντώνης