Nammos Village, Μύκονος

 

Buildings' Architect: Franzeskos Nikolaos

Lanscape Architect: Greenways - Hanikian Karolos

 

photos by Giannis Kontos